Seo Tổng Lực hứa cam kết bảo mật toàn bộ dữ liệu cá nhân của người tham gia website phù hợp theo qui định của Bộ Luật Dân Sự Nước cùng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và cùng các qui định của pháp luật có liên quan. Nội dung trang chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân (Privacy Page) nêu ngắn gon những cách thức thông tin nào mà Seo Tổng Lực chúng tôi thu thập được qua trang web này, cách thức chúng tôi sử dụng và điều hành dữ liệu. Vậy nội dung trong website này còn nhắc tới những lợi ích và quyền lợi liên quan đến vấn đề thông tin được bảo mật dữ liệu và dịch vụ bạn để liên hệ với chúng tôi.

Thông tin cá nhân và cách thức sử dụng

Vài thông tin cá nhân khi khách hàng cung cấp, họ và tên, địa chỉ thành thị, bang/tỉnh, mã vùng/ mã bưu điện, quốc gia, số điện thoại (kể cả số điện thoại di động), địa chỉ mail, tên sử dụng ở trên mạng, giới tính, tuổi, tình trạng hôn nhân và cùng với đó bao gồm các thông tin khác nữa như mối quan tâm, sở thích, v.V

Chúng tôi bảo đảm với bạn rằng thông tin cá nhân của bạn chỉ được thu thập khi các bạn tình nguyện đưa dữ liệu thích hợp cho dịch vụ seo hoặc khóa học seo bạn cần. Điều này có nghĩa rằng bạn biết rõ ràng doanh nghiệp của chúng tôi thu thập thông tin với mục đích là gì rồi cũng như chúng tôi đã hỏi ý kiến các bạn bằng lòng với quyền sử dụng này không. Lúc bạn đưa dữ liệu của mình trên website của chúng tôi như vậy có nghĩa các bạn đã tự nguyện chia sẻ những thông tin với chúng tôi, trừ khi có thông tin cụ thể khác. Bên cạnh đó, 1 số hoạt động do đặc thù của chúng tôi, sẽ dẫn tới việc thông tin cá nhân các bạn được bật mí đến người truy cập khác trong website.

Chúng tôi sử dụng thông tin với mục đích:

Trả lời cho câu hỏi của các bạn, khi các bạn đặt ra 1 nghi ngờ nào về khoá đào tạo cũng như dịch vụ seo từ chúng tôi các bạn nên liên hệ với chúng tôi theo thông tin chúng tôi chúng tôi được cung cấp/ khu vực riêng trên website. Chúng tôi sẽ dùng dữ liệu các bạn đã đưa với mục đích để giải đáp những nghi vấn của các bạn. Trong một số trường hợp, ví dụ cần thiết chúng rồi sẽ tiết lộ quyền sử dụng những thông tin dữ liệu cá nhân của bạn với các thành viên, tổ chức khác thuộc doanh nghiệp FrieslandCampina, hay các nhà khai thác dữ liệu như được khái niệm tại mục 3 dưới đây.

Lúc các bạn truy cập vào trang web seotongluc.com công ty chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân được các bạn cung cấp sau khi đăng ký vào đối với những dịch vụ, khóa học seo online hoặc offline với mục tiêu quản lý điều hành và cải tiến website, tăng thêm một lợi ích cho người sử dụng để cung cấp dịch vụ seo và khóa học seo.

Seo tổng lực cũng có thể sẽ do bên thứ 3 đại diện tổ chức chúng tôi sẽ điều hành và khai thác thông tin cá nhân và họ đã được phép khai thác xử lý những dữ liệu bạn cung cấp cho chúng tôi (xem mục Nhà khai thác dữ liệu) .

Công ty của chúng tôi có thể sử dụng thông tin thu thập được nhằm thông tin cho bạn về những khóa học seo và dịch vụ seo do đơn vị chúng tôi hay các công ty đối tác thực hiện, hoặc để xin ý kiến của bạn về những khóa học seo và dịch vụ seo hay những vấn đề khác.

Đơn vị xử lý dữ liệu (Nhà khai thác dữ liệu)

Sẽ có lúc công ty chúng tôi sẽ liên kết cùng đối tác thứ ba để khai thác hoặc Phân tích dữ liệu mà chúng tôi đã thu nhận từ các trang web của chúng tôi, có cả thông tin cá nhân bạn. Các bên thứ ba cũng như các dịch vụ sẽ có ràng buộc nhất định về trách nhiệm không quyền sửu dụng thông tin cá nhân bạn làm bất cứ mục đích nào khác ngoài mục đích mà chúng tôi đã đưa ra.

An ninh mạng và bảo mật thông báo

Công ty đề ra vài biện pháp đề phòng sao cho phù hợp nhằm giữ an toàn những dữ liệu của các bạn, và sẽ bắt buộc thực hiện tương tự đối vưới Nhà khai thác dữ liệu.

Cách phòng chống: Ngoại trừ người quản lý website seotongluc.com hay người được trao nhiệm vụ vậy các bạn là người độc nhất được truy cập những dữ liệu cá nhân của mình. Tham gia sử dụng của bạn được bảo mật bằng mật khẩu nhằm chống lại những xâm phạm bất hợp pháp. Chúng tôi khuyến nghị bạn không để lộ mật khẩu của các bạn với bất cứ ai khác và chúng tôi không bao giờ hỏi về mật khẩu cảu bạn qua điện thoại, email hay các hình thức tương tự như vậy.

Rất khó bảo đảm 100% cho các dữ liệu khi được đưa lên internet mặc dù biết đã rất cố gắng bảo đảm tốt nhât thông tin cá nhân của các bạn ở trên web chúng tôi nhữ sẽ không đảm bảo tuyệt đối hay cam đoan về tính an toàn của thông tin, và bạn phải tự chịu rủi ro.

Không những thế, chúng tôi có thể bật mí thông tin cá nhân của bạn trong những trường hợp sau

Tuy nhiên công ty của chúng tôi có thể để lộ dữ liệu cá nhân của các bạn cho các bên thứ ba nếu như bạn đồng ý. Ví dụ, Và chúng tôi sẽ có thể sử dụng dữ liệu đã được thu thập về bạn (hay như các sở thích hoặc mối quan tâm mà bạn đã khai) để xác định xem liệu bạn có thể để ý đến những khóa học seo hay dịch vụ seo của một bên thứ ba cụ thể nào không.

Chúng tôi sẽ đưa dữ liệu cá nhân của bạn nếu như các trường hợp pháp luật yêu cầu, hoặc đề nghị của các cơ quan có thẩm quyền hoặc nếu công ty tin rằng hành động sẽ cần thiết. Để tuân thủ những đề nghị của pháp luật hoặc chiếu theo quy trình của luật pháp; giám sát an ninh, tài sản cho đối tác; ngăn ngừa bảo vệ hoặc kiềm hãm về an ninh quốc gia, cũng như bảo vệ an toàn cho khách hàng.

Chúng tôi có thể bật mí và chuyển dữ liệu cá nhân của các bạn tới 1 bên thứ ba, đối tượng mua lại toàn bộ tài sản của chúng tôi.

Quyền lợi của bạn

Cho khai thác dùng thông tin cá nhân của các bạn khi các bạn đã đồng ý.

Bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn bất kỳ lúc nào đảm bảo bảo mật những dữ liệu của bạn đưa cho chúng tôi là chuẩn xác và phù hợp.

Khi các bạn đang tham gia đăng ký các khóa học seo hoặc đăng kí làm các dịch vụ liên quan đến seo, bạn với tên truy cập và có thể sử dụng tất cả những sản phẩm/ dịch vụ của website seotongluc.com bạn nhé.